Thông báo thay đổi địa chỉ công ty


Để tạo điều kiện thuận lợi trong quan hệ giao dịch công tác với các đơn vị, nay Doanh nghiệp tư nhân SD trân trọng thông báo về việc thay đổi địa chỉ văn phòng giao dịch doanh nghiệp cụ thể như sau:

Địa chỉ cũ: Đường Số 1, Cụm Công Nghiệp Trung An, Mỹ Tho, Tiền Giang.

Địa chỉ giao dịch mới: Khu Phố3, Phường 9, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.

Thời điểm thay đổi địa chỉ: Kể từ ngày 20/01/2017

Các thông tin khác của Doanh nghiệp tư nhân SD vẫn giữ nguyên như hiện tại, cụ thể:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SD

Mã số thuế: 1200384637

Điện thoại: 073.385.4480                                   Fax: 073.3854479

Email: VP04@SDWOODENTOY.COM -  Website: WWW.SDWOODENTOY.COM

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.