Doanh nghiệp tư nhân SD nhận giấy khen của Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ năm 2015


Giám Đốc Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ tặng giấy khen cho Doanh nghiệp tư nhân SD

“Là doanh nghiệp hội viên tích cực đã có nhiều đóng góp vào công cuộc phát triển doanh nghiệp và nền kinh tế vùng ĐBSCL năm 2015″