Doanh nghiệp tư nhân SD nhận bằng khen của UBND Tỉnh Tiền Giang năm 2015


Chủ tịch UBND Tỉnh Tiền Giang tặng Bằng Khen cho Doanh nghiệp tư nhân SD

“Đã có thành tích trong tham gia thực hiện Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn năm 2008-2015″