Thước Eke 60 độ


TB079 – Eke 60 độ

58.5 x 25,5 x 1 (cm)

  • Vạch đo được in rõ ràng và chính xác.
  • Đo góc 60 và 30 độ.