Thước Eke 45 độ


Thước Eke 45 độ – TB078

51 x 25.5 x 1 (cm)

  • Vạch in rõ ràng, chính xác.
  • Đo góc 90 và 45 độ.