Compa gỗ


Compa gỗ – TB057

03 x 03 x 45 (cm)

  • Compa được làm bằng gỗ, đầu chân trụ có mũi kim loại nhọn để vững chắc khi vẽ, có nút gỗ bao bọc khi không sử dụng.
  • Đầu chân quay có kẹp giữ phấn để dàng tháp lắp.